ALEC BRADLEY

Alen Rubin הגשים חלום ילדות כשהלך אחרי ליבו כאופסיונאדו של סיגרים , וכך בשנת 1997 בהיותו באמצע שנות השלושים לחיו עזב את עיסוקיו הקודמים והחל את צעדין הראשונים בגילגול ושיווק סיגרים המיוצרים בהונדורס.
לחברה נתן את השם Alec Bradley ע"ש ילדיו , כיום Alen Rubin ביחד עם שותפו Ralph Montero מנהלים את החברה המלגלת כ-3 מיליון סיגרים בשנה, סיגרי אלק ברדלי נחשבים לסיגרים מובילים , הסיגרים זכו במבחני טעימות של מגזינים מובילים בעולם למקומות הראשונים .
AlecBradley מיצר כיום כ- 10 סדרות סיגרים שונות

Black Market Robusto

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 815337011885
זמינות: במלאי

American Gordo

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 8046
זמינות: במלאי

American Gordo

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 8046
זמינות: במלאי

Black Market Gordo

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 815337011922
זמינות: במלאי

Cayol Gordo

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 815337013278
זמינות: במלאי

Maxx gordo freak

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 8027
זמינות: במלאי

Maxx Robusto fix

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 815337010864
זמינות: במלאי

Prensado Gran Toro

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 815337010284
זמינות: במלאי

Prensado Robusto fix

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 8023
זמינות: במלאי

Sanctum Gordo

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 815337013506
זמינות: במלאי

Sanctum Robusto fix

מותג: ALEC BRADLEY קוד מוצר: 8076 זמינות: במלאי

Tempus magnus gordo

מותג: ALEC BRADLEY קוד מוצר: 815337010178 זמינות: במלאי

Tempus robusto fix

מותג: ALEC BRADLEY
קוד מוצר: 8003
זמינות: במלאי