JOYA DE NICARAGUA

אחת מהחברות החלוצות והותיקות ליצור סיגרים פרימיום עבודת יד במרכז אמריקה ובעולם כולו, עוד בתחילת שנות השישים הקודמות וזאת בעידוד ממשלת ניקראגווה ונשיא ניקראגווה סומוסה לעידוד גידול טבק ויצור סיגרים מובחרים בצפון המדינה והפצתם בעולם , הסיגרים שיוצרו נחשבו לסיגרים הלא קובנים הטובים בעולם, מפעל זה היה קרוב לליבו של נשיא ניקראגווה סומוסה והיה מחזיק מניות עיקרי , חוסר היציבות הפוליטי שעבר על המדינה בתקופת המהפכות בשנות השמונים הקודמות פגעו במפעל, בעשור האחרון חוזרת החברה בגדול עם תערובות טבק סיגרים חדשים

Antano 1970 660

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6017
זמינות: במלאי

Antano 1970 consul

מותג: JOYA DE NICARAGUA קוד מוצר: 6016 זמינות: במלאי

Antano 1970 G consul

מותג: JOYA DE NICARAGUA קוד מוצר: 6015 זמינות: במלאי

Antano dark AL Martilo

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6043
זמינות: במלאי

Black Doble robusto

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6053
זמינות: במלאי

Clasico consl

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6006
זמינות: במלאי

Cuatro cinco G Robusto

מותג: JOYA DE NICARAGUA קוד מוצר: 6056 זמינות: במלאי

CyB robusto

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6086
זמינות: במלאי

Red s corona

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6072
זמינות: במלאי

Red s sherchill

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6073
זמינות: במלאי

Rosalones 460

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6063
זמינות: במלאי

Rosalones robusto

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6066
זמינות: במלאי

Rosalones 460

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6063
זמינות: במלאי

Salebration Gordo

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6025
זמינות: במלאי

Salebration torpedo

מותג: JOYA DE NICARAGUA
קוד מוצר: 6024
זמינות: במלאי